לעולם אל תניח שאיני רוחש חיבה לצדק רק משום שאני עורך דין. לעולם אל תבלבל בין צדק לבין חוק. לעולם אל תבלבל בין הטוב לבין הצודק. לעולם אל תניח שהצודק חייב להיות גם הטוב.

- אנדרו ניקול
{ מתוך הספר "ראש העיר הטוב" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©