אבל לנו ליהודים האינטליגנטים, אין פטריוטיזם, אין אנו אוהבים את עמנו אהבה עמוקה ושלמה. משום כך חסרה עבודתנו הרעיונית על-פי רוב חמימות ועניין, והיא אכולה מבפנים על-ידי פירוד חולני.

- זאב ז'בוטינסקי
{ מתוך הקובץ "כתבים ציוניים ראשונים" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©