סרג'נט אנגלי אחד, בדברו על מינים שונים של אנשי צבא אשר בגליפולי, אמר: "מוזרים הם הציוניים: בשעה שהכל מתכופפים מחשש הכדורים, הרי אלו הולכים כאילו לא כלום." נעים.

- יוסף טרומפלדור
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©