זוהי צרתנו, שהרבה אצלנו (היהודים) חלשים כאלה. אנו מתלהבים לרגע, נחפזים לעשות ומתקררים מיד. אין כוח ההתמדה, אין הרצון העקשני... לא אצל הכול כך!... יש גם חזקים, הם יישארו: ויבואו חדשים חזקים ואמיצים.

- יוסף טרומפלדור
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©