כל כלי שנופל במהלך תיקון המכונית יתגלגל מתחתיה בדיוק לנקודת האמצע.

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©