אי אפשר לו לעניין חי בלי שטף תמידי.

- יוסף טרומפלדור
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©