איני יודע מהי התייאשות. לגבי מי שרוצה לתקן דבר מה בחייו אין התייאשות.

- יוסף טרומפלדור
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©