אתה משתוקק לעבודה, לחיים מלאים תוכן, והנה הרגשה לך, שידיך ורגליך חבושות וקשורות ואין לך לעשות דבר. אבל אני מחשיב את האישיות והכרה פנימית לי, כי דברים רבים תלויים בכל איש ואיש בעצמו. וצרוף זה של הכרתי הפנימית המוצקה ומצב נפשי בזמן הזה מבדחני ומרגיזני גם יחד.

- יוסף טרומפלדור
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }

5.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©