אין אני חדל לרצות, כי שאלת היהודים תיפתר פתרון גמור בארץ-ישראל, וכן אין אני חדל להאמין, כי רק שם אומנם תוכל להיפתר פתרון רצוי וטוב.

- יוסף טרומפלדור

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©