מלחמת האבות והבנים היא מלחמה בין תפיסות עולם שונות הפורצות בתקופת מפנה, כגון זו שהייתה בין השקפת העולם הדתית הישנה ובין ההשכלה, בין האידיאליזם והריאליזם, בין המשטר הישן ובין הדמקורטיה, או בין התבוללות ובין התנועה הלאומית בישראל. האם על מלחמה מעין זו אנו נדונים? דלות לשון, דלות תרבות, יהירות, חוסר נימוס, העדר צרכים רוחניים עמוקים וכו' אינם "השקפת עולם".

- יחזקאל קויפמן
{ מתוך הספר "נפש ורוח בחינוך" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©