‎כל בני האדם סבורים שחכמתם עולה כמה מונים על זו של ההמונים - דהיינו כל בני האדם מלבדם ומלבד עוד כמה מתי מספר אותם הם מאשרים בשל פרסומם או משום שדעתם תואמת את דעתם...קשה להם להאמין כי אמנם יש רבים שהם חכמים כמותם. שהרי את חריפות שכלם רואים הם מקרוב ואילו את זו של אנשים אחרים רואים הם מרחוק.

- תומאס הובס
{ מתוך הספר "לוויתן" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©