אבי היה אומר שבחיים לא ראה ילד שיכול להספיק כל כך מעט בכל כך הרבה זמן... בטלה הייתה תמיד הצד החזק שלי. אני לא זוקף זאת לזכותי – זהו כישרון טבעי. מעטים ניחנו בו! יש המון אנשים עצלים והמון איטיים, אבל בטלן אמיתי הוא תופעה נדירה. הוא לא אדם שמתהלך כשידיו בכיסיו. נהפוך הוא, מה שמדהים לגביו – זה שהוא תמיד עסוק עד מאוד.

- ג'רום ק. ג'רום
{ מתוך הקובץ "מחשבות בטלות של איש בטל" }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©