אנחנו חושבים שהאכילה היא מטרה חשובה כזאת. אמור לי משהו: למה חוש הטעם, הגס מכל החושים שלנו, פטור מכללי המוסר ששולטים בחושים אחרים שלנו? כשמתחילים לחשוב על זה, זה טירוף. מדוע אסור לאדם חרמן לאנוס בעל חיים כמו שלאדם רעב מותר להרוג ולאכול אותו? קל לזלזל בשאלה הזאת אבל קשה לענות עליה. ואיך תשפוט אמן שהטיל מומים בבעלי חיים בתוך גלריה משום שזה מושך מבחינה ויזואלית. כמה מרתק צריך להיות קול של בעל חיים מעונה כדי שתשתוקק כל כך לשמוע אותו? נסה לדמיין כל מטרה אחרת חוץ מחוש הטעם שבשבילה יהיה מוצדק לעשות מה שאנחנו עושים לחיות משק.

- ג'ונתן ספרן פויר
{ מתוך הספר "לאכול בעלי חיים" }

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©