בחייה של משפחה, בשביל לקום ולעשות מעשה יש צורך באחד מן השניים: קרע גמור בין בני הזוג, או תמימות דעים אוהבת. אך בשעה שיחסי הזוג אינם ברורים, ואין ביניהם לא זה ולא זה, אי אפשר לעשות כלום.

- לב טולסטוי
{ מתוך הספר "אנה קארנינה" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©