הגנת יתר של זכויות יוצרים היא דבר רע בדיוק כמו חוסר הגנה שלהם. יצירתיות בלתי-אפשרית ללא מאגר ציבורי עשיר. שום דבר בזמננו, מאז שלמדנו כיצד לשלוט באש, אינו חדש באמת: תרבות, כמו מדע וטכנולוגיה, גדלה באמצעות הסתפחות, כאשר כל יוצר חדש מתבסס על היוצרים שקדמו לו. הגנת-יתר חונקת בדיוק את אותם כוחות שהיא נועדה לטפח.

- אלכס קוזינסקי
{ מתוך פסק הדין "וויט נגד סמסונג" (ה-18 במרס, 1993) }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©