תהיה חשיכה והחשיכה תהיה נצחית. תהיה דממה והדממה תהיה לנצח נצחים. אני עומד למות.

- ג'יימס פריי
{ מתוך הספר "מיליון רסיסים קטנים" }

6.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©