מיטב השיר כזבו, ואם השיר יפשט מכזביו יחדל להיות שיר.

- רבי משה אבן עזרא
{ מתוך הספר "שירת ישראל" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©