הלשונות נבראו כדי שבני אדם לא יבינו איש את רעהו.

- שמואל יוסף עגנון

6.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©