לעתים אנשים מבלבלים בין ציניות ובין ידע וחושבים שהפגנת ציניות מצטיירת כידע, אבל ציניות אינה ידע או בינה.

- מיטשל גולדהאר
{ מתוך עיתון ''מעריב'', מוסף הספורט (ה-21 בספטמבר, 2012) }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©