מכל מקום, שהסתלקתי nשם אמרתי בליבי שמה שבטוח הוא שאני חכם יותר מן האיש הזה. כי כנראה אף אחד משנינו לא ידען גדול, אלא שלו נדמה שהוא יודע בעוד שאינו יודע, ואילו אני, כשם שאינני יודע, כך אינני חושב שאני יודע. בכל אופן, אני כנראה חכם ממנו לפחות בנקודה קטנה אחת: אם אינני יודע, אינני חושב שאני יודע.

- סוקרטס
{ מתוך הספר "אפולוגיה" }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©