יש להניח שאם נצליף בכלב חמש או שש פעמים לצלילי כינור, עתיד הכלב לייבב ולהימלט על נפשו בכל פעם שישוב וישמע צלילים של מוסיקה.

- רנה דקארט
{ מתוך "מכתב למרסן" (ה-18 במרס, 1630) }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©