מלחמה היא לא אלימות והרג ותו לא; מלחמה היא אלימות מבוקרת, תכליתית.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "לוחמי החלל" }

6.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©