שלמה חכם מכל אדם.
ראו סופו המר!
היה האיש ידען גדול
אך "יאבד יום איוולד בו" אמר, כי הבל הבלים הכל!
איש מהולל, מלך נודע,
אבל עוד טרם רד הליל
כבר ראתה כל העדה:
הנה השכל - מה הוא מעולל!
אשרי האיש שלא ידע.

- ברטולט ברכט
{ מתוך המחזה "אופרה בגרוש", מפי הדמות 'ג'ני' }

6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©