החבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול.
אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה.

- רבי משה חיים לוצאטו
{ מתוך הספר "מסילת ישרים" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©