רק הרצון שלנו יכול להתרומם מעל המקומות שבהם אנחנו תקועים בחיי השעה.

- בני ברבש
{ מתוך הספר "מיי פירסט סוני" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©