בני אדם, כשהם שוכבים זה על זה, כמעט הכל נמצא בסימטריה נכונה. הפה שלה מול הפה שלו, הידיים שלה מול הידיים שלו, האיבר מין שלה מול האיבר מין שלו וכו'. רק הלב שלהם תמיד נמצא בצדדים הפוכים.

- גון בן-ארי
{ מתוך הספר "תושבי חדר הילדים" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©