משך הזמן להגיע למקום מסוים ארוך יותר מזמן החזרה.

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©