לפיכך, חייו של החכם מתפרשים על פני זמן רב מאד, וכל הדורות עומדים עליו לשרתו כאילו היה אל. שילוב כל הזמנים לכדי זמן אחד מאריך את חייו.

- סנקה

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©