הרעיונות שהונצחו על-ידי החכמה, להם מרוצת הזמן אינה יכולה להזיק. אין דור שיכחידם, אין דור שיפחתם.

- סנקה
{ מתוך הספר "על קוצר החיים" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©