את כנראה צודקת שפגישה "באמצע הדרך", כפי שאני הצעתי, כבר לא מספקת, ושפגישה אמיתית בינינו תתרחש רק אם כל אחד מאיתנו ילך את מלוא הדרך לעבר האחר.

- דוד גרוסמן
{ מתוך הספר "שתהיי לי הסכין" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©