אני רוצה שתדעי עלי, שתדעי אותי במערומי, בחישובים הקטנים שלי ובחרדות העלובות, ובטיפשותי, ובבושות שלי, ובקלוני. למה לא, גם "קלוני" זה אני. גם הוא רוצה להינתך לך, כמו גאוותי, בדיוק באותה עוצמה הוא רוצה, הוא זקוק נורא.

- דוד גרוסמן
{ מתוך הספר "שתהיי לי הסכין" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©