קשה זה טוב, הדסה. קשה זה תמיד טוב. זה מחייב מחשבה, קביעת סדרי עדיפויות, זה מוציא כוחות שלא חלמת שיש בך.

- דרור וינברג
{ כמצוטט בספר "וקראתם דרור" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©