מרקס מעולם לא עבד יום עבודה בחייו, וידע על מעמד הפועל את מה שאני יודע על נערות מקהלה.

- אריק הופר
{ מתוך הספר "לפני השבת" }

7.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©