אנו כמהים מידה מסוימת לראות את עצמנו כמכשירים בידי אחרים, וכך קל לנו להסיר מעצמנו אחריות למעשים שלנו שמקורם בדחפים ובנטיות מפוקפקות.

- אריק הופר
{ מתוך הספר "הלך הרוח הנלהב, ופתגמים נוספים" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©