למצוא את המקור של החולי שלנו במשהו חיצוני לנו, משהו ספציפי שניתן לזהות ולהכחיד, זו אבחנה קוסמת מאוד. לומר שמקור הצרות שלנו אינו בנו, אלא ביהודים, ולהמשיך משם עם חיסול היהודים, זהו מרשם שיכול לזכות באהדה רבה.

- אריק הופר
{ מתוך הספר "הלך הרוח הנלהב, ופתגמים נוספים" }

5.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©