אנחנו מוכנים לקראת אירועים בלתי צפויים שיכול להיות שיקרו או שלא יקרו.

- דן קווייל

7.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©