נראה שאיכותם של רעיונות משחקת תפקיד זוטר בהנהגת תנועה המונית. יותר מכך העיקר הוא שפת גוף ראוותנית, חוסר התחשבות מוחלט בדעות של אחרים והתנגדות נחרצת לשאר העולם.

- אריק הופר
{ מתוך הספר "המאמין האמיתי" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©