ישנו מחסור אמיתי בעולם, אין ספק, אלא שמחסור זה אינו מוגבל אך ורק למחצבי ברזל ולאדמות נוחות לעיבוד. משמעותיים מאלו הם המחסורים באופי ובאישיות.

- ויליאם ר. אלן

7.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©