יהודי - הנו סמל הנצח. לא טבח ולא עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר האל, הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הנו הנצחי - הוא התגשמות הנצח.

- לב טולסטוי

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©