ימים רבים מדי אצל הבדידות ישבתי ושכחתי את השתיקה.

- פרידריך ניטשה
{ מתוך הספר "כה אמר זרתוסטרא" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©