תבל - זו ארץ-ישראל, שנאמר: "משחקת בתבל ארצו". ולמה נקרא שמה תבל: שהיא מתובלת בכל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו; אבל ארץ-ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: "לא תחסר כל בה".

- רבי שמעון בר יוחאי
{ מתוך הספר "ילקוט שמעוני" (במדבר, פרשת שלח, פרק י"ג, רמז תשמג) }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©