תתחיל לרסן את לשונך ולבלום את שפתיך, ותפרוש לדבר דברים בטלים במידה כזאת,
עד שיהיה יותר קל בעיניך אפילו להניע את האיבר הכי כבד שבגופך מאשר להניע את לשונך, כי מבין כל האיברים, הלשון חוטאת הכי מהר בשל קלותה ומהירות תנועתה ללא אמצעי עזר.

- רבנו בחיי אבן פקודה
{ מתוך הספר "חובות הלבבות" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©