(הפוליטיקה הסותרת של אלכס שטיינר)

נקודה ראשונה: הוא היה חבר במפלגה הנאצית אבל לא שנא יהודים. או בעצם, כל אדם אחר.
נקודה שנייה: עם זאת, בינו לבין עצמו לא היה יכול שלא לחוש הקלה כלשהי (או גרוע מכך - שמחה!) כאשר בעלי עסק יהודיים סולקו מעסקיהם - התעמולה בישרה לו שזה רק עניין של זמן לפני שנחיל חייטים יהודים יופיע ויגנוב את לקוחותיו.
נקודה שלישית: אבל האם פירוש הדבר שיש לגרשם כליל?
נקודה רביעית: המשפחה שלו. כמובן, עליו לעשות ככל שביכולתו כדי לפרנס אותם. אם פירוש הדבר להיות במפלגה, פירוש הדבר להיות במפלגה.
נקודה חמישית: במקום כלשהי, עמוק בפנים, היה גירוי בליבו, אבל הוא הקפיד שלא לגרד אותו. הוא פחד ממה שעלול לדלוף החוצה.

- מרקוס זוסאק
{ מתוך הספר "גנבת הספרים" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©