כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה.

- מנחם אלון

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©