יש שאלימות "רוחנית" קשה היא מאלימות פיזית, הכול לפי נסיבות העניין ולפי מהותה של "הירידה" לחיי הזולת.

- מנחם אלון

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©