תנאי קודם לכל מעשה שצריך להתקבל בציבור הוא – הכנתו של אותו ציבור לקראת המעשה.

- מנחם אלון
{ מתוך הספר "המשפט העברי - תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©