בבית שאין בו כללים, הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה מבקר. אבל בבית שיש בו כללים, הגורל עושה מה שאומרים לו, את המזל לא צריכים, והמקרה נשאר בחוץ, דופק וצועק ולא יכול להיכנס.

- מאיר שלו
{ מתוך הספר "כימים אחדים", מפי הדמות 'אישוע' }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©