זוג שאוהב באמת אף פעם לא אוכלים יותר מדי. אם תראה זוג במסעדה שאוכל יותר מדי, שתדע לך שהם שונאים, שהם רוצים להרוג אחד את השני באכילה, ובעיקר הם ממלאים את הבטן בשביל שיהיה להם תירוץ לא ללכת אחר כך ביחד למיטה.

- מאיר שלו
{ מתוך הספר "כימים אחדים", מפי הדמות 'אישוע' }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©