כשיהודי נצרך לקבץ נדבות, אחיו מושיעים אותו מהצורך לעשות כן. מוסדות הצדקה היהודיים נתמכים בכסף יהודי, ובשפע. הם אינם מכריזים על כך בחוצות העיר; זה נעשה בצנעה; מבלי לנדנד, להציק או להטריד אותנו. הם נותנים לנו מנוחה, ומעמידים לנו דוגמא - דוגמא אשר איננו מצליחים לחקות; משום שמטבענו איננו נותני חינם, ועל מנת שנעזור לאביון יש לצוד את תשומת לבנו לאט ובהתמדה.

- מרק טווין
{ מתוך המאמר "בנושא היהודים" }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©