"הדסקולדה [וירוס] באה ושעבדה את עמי. אז מה אם היא תבונית או לא! היא רודן. היא רוצח. אילו יצור אנושי היה מתנהג כמו הדסקולדה, אפילו את היית מסכימה שצריך לעצור אותו, אף שהדרך היחידה לעצור אותו הייתה הריגתו. למה לנהוג בגזע אחר בסלחנות יתרה משהיית נוהגת בבני גזעך שלך?"

- אורסון סקוט קארד
{ מתוך הספר "קסנוסייד", מפי הדמות 'שותל הפקיניו' }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©